Malin Setterlind

Stödpedagog

Malin Setterlind har en delad tjänst och arbetar 40 procent som stödpedagog i direktarbete med brukare och 60 procent som samordnande stödpedagog.

Samordnande stödpedagog

Som samordnande stödpedagog arbetar Malin mycket administrativt och några av hennes arbetsuppgifter är: Att tillsammans med enhetschef arbeta för en god kvalitet i verksamheterna och vara delaktig i arbetet med såväl metod-, verksamhets- och kvalitetsutveckling, att hålla sig uppdaterad vad gäller riktlinjer, utvecklingsområden samt utbildningsbehov och att hålla ihop planeringen av verkställighet av nya beslut.

Stödpedagog

Som stödpedagog i direktarbete arbetar Malin och hennes kollegor alla utifrån en genomförandeplan där man tillsammans med individen sätter upp mål, men det kan också finnas vissa som inte vill ha mål utan som bara vill vara i tillvaron. Det är viktigt att se varje individ och inte att alla ska göra likadant. Det dagliga arbetet påverkas av hur dagsformen är och kraven anpassas därefter. Flexibilitet är viktigt i Malins arbete.

– Det är ett varierande jobb som är väldigt roligt. Vi jobbar alla efter scheman varje dag men de kan skifta sig snabbt beroende på vad som händer och hur individerna som vi jobbar med mår, säger Malin.

Malin började jobba i kommunen i maj 2013. Innan dess var hon föräldraledig och kommer tidigare från den privata sektorn. Hon drev tidigare ett projekt i form av ett café av daglig verksamhet, när det senare lades ner började hon se sig om och hamnade sedan i Bollebygd.

Typisk arbetsdag

Dagarna varierar beroende på om Malin arbetar som stödpedagog eller samordnande stödpedagog. Som stödpedagog börjar morgonen ofta med att prata ihop sig med sina kollegor om dagens schema och vad som hänt dagen innan.

Malin och hennes kollegor är både i den egna verksamheten men även ute mycket i andra verksamheter. Bland annat är de på Bollebygdsskolan i skolcafét, de är också en grupp som hämtar återvinning i skolan samt några som hjälper till på ICA och plockar upp varor.

– Brukarna tycker det är jätteroligt att vara ute och hjälpa till, att få göra riktiga arbetsuppgifter och få känna att man behövs, säger Malin.

Som samordnande stödpedagog börjar hon morgonen med att stämma av med kollegorna och föra en dialog kring arbetet. Hon försöker fungera lite som ett bollplank där de tillsammans kommer fram till hur de ska arbete.

– Jag tycker det är viktigt att vara närvarande när jag har min pedagogtid, att visa att jag finns där för både brukarna och personalen. Att det inte är enbart är pappersgöra utan att faktiskt vara med brukarna och kolla hur det går och om det är något som man behöver stötta upp med, s'ger Malin.

På fritiden

På fritiden umgås hon mycket med sin familj och barn hemma i Hindås. Malin umgås även mycket med sina grannar på deras gemensamma innergård. Hon spelar också en del fotboll.

Bästa med jobbet

Det bästa med jobbet enligt Malin är alla som jobbar där, både individerna och personalen. Det är också många utmaningar i jobbet vilket passar Malin som person då hon gillar att ha mycket att göra. Det händer något nytt varje dag och hon har många roliga arbetsuppgifter.

Arbeta i Bollebygds kommun 

– Om jag utgår från min roll och min verksamhet så är det många fördelar att jobba i en liten kommun. Jag upplever att det är lättare att få till samarbeten och att få kontakt med andra verksamheter. Vi i vår verksamhet jobbar mycket med öppen dialog. Vi får vara med och påverka arbetet och har ett nära samarbete med vår chef, säger Malin.