Jimmy Lundan

Jimmy Lundan, vårdbiträde

Jimmy Lundan arbetar som vårdbiträde på Bollegårdens korttidsboende i Bollebygds kommun. Han har arbetat i kommunen sedan augusti 2005 med ett kortare avbrott på ungefär ett halvår då han arbetade på Landvetter flygplats.

Yrkesroll

Jimmy arbetar som vårdbiträde på korttidsboendet i Bollebygd. Till korttiden kan de som behöver rehabilitera sig med träning, efter exempelvis ett benbrott, få komma och träna upp sig för att sedan klara sig i hemmet igen. De jobbar även en del med palliativ vård, vård vid livets slutskede. Något som de, utan att skryta, är väldigt bra på. De har dessutom en del brukare som kommer på växelvård till dem. Detta gör de för att anhöriga skall få en chans till vila. Det kan då innebära att de är på korttiden en vecka och hemma en vecka växelvis.

Typisk arbetsdag

Då Jimmy jobbar på en korttidsavdelning så växlar hans arbete mycket från dag till dag. Det beror helt enkelt på vilka som bor där för dagen. Dock blir det mycket sjukvård såsom omläggningar, provtagningar och rehab-träning.

– Vi vill att våra brukare skall vara så självständiga som möjligt och få ha det så gött som möjligt på äldre dagar. Därför finns vi runt dem i det vardagliga livet och stöttar dem med den hjälp de behöver och tar dessutom ut de på lite olika goa aktiviteter, säger Jimmy.

På fritiden

Fotbollen tar över en stor del av Jimmys fritid då han är spelande tränare för Rävlanda AIS seniorlag. Resten av sin tid spenderar han mycket ihop med sin fru och sin fyraåriga dotter.

Det bästa med jobbet

Jimmy tycker att det bästa med hans jobb är alla nya människor och livsöden som han får vara med och möta. Att få respons tillbaka av någon när man har gjort något. Det kan vara allt från en klapp på axeln eller en varm kram, till ett litet svagt tack som någon kämpat så hårt för att få fram.

– Att få veta att man har gjort skillnad för någon, att man gjort en brukares dag så mycket bättre med att till exempel bara finnas där för den. Det är riktigt gött det! säger Jimmy.

Varför ska man jobba i Bollebygds kommun?

– Det känns som att kommunen vill ligga i framkant vad det gäller vårdarbetet och vi vill hela tiden utveckla oss och på så sätt vara ledande inom det vi gör. När man exempelvis pratar med de som jobbar på sjukhus, så känns det som att vi här i Bollebygd har mer nytta av vår utbildning då vi får vara med och göra mycket mer vårdarbeten såsom omläggningar och provtagningar, jämfört med de undersköterskor som är på sjukhusen, säger Jimmy.

Jimmy beskriver att det kanske är delaktigheten från alla parter i vårdarbetet som gör att vården i Bollebygds kommun håller en så pass hög standard.