7 juni 2017

Utlysning Lokala Servicelösningar

Fram till den 20 juni pågår en utlysning från Leader Sjuhärad för Lokala Servicelösningar i Sjuhärads landsbygd.

Detta projekt är till för att underlätta för dem som vill testa/skapa en ny aktivitet för att bidra till ortens serviceutbud. Man kan söka upp till 25 000 kronor för insatser av allmännyttig karaktär som kommer flera till del. Däremot ges inte stöd till drift av löpande verksamhet eller ersättningsinvesteringar.

Genomförandeperioden är 2018.

Mer information och projektansökan

Mer information om projektet och hur du söker hitar du på Leader Sjuhärads webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster