Lantbruk och hästgårdar

Är du hästägare och har hantering av hästgödsel som är kostsam? Eller är du lantbrukare och efterfrågar näringsämnen/gödsel?

Projektet inom Sjuhärad ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” har just nu avslutats. Projektet har riktat sig mot stallägare och lantbrukare i Sjuhärad kring samverkan inom användandet av hästgödsel. Hanteringen av gödseln kan bli kostsam för hästägare. Samtidigt efterfrågar många lantbrukare näringsämnen till sina gårdar.


Projektet har tagit fram verktyg när det gäller att underlätta för stallägare att följa de lagar och föreskrifter som finns i Sjuhärad vad gäller gödselhantering.

Projektet har drivits av SP Energiteknik och har finansierats av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.