Vackert hustak

Avgifter

Avgifter och matkostnader för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende.

Maxtaxa

Maxtaxan är den högsta avgift som gäller för vård, omsorg och service enligt SoL och HSL.

Samtliga redovisade avgifter räknas som hemtjänstinsatser och betalas sammanlagt med månadsbelopp för högkostnadsskydd enligt 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen.

Den högsta nivån på avgiften för vård- och omsorg enligt SoL och HSL är en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal sjukvård. Det ger 2018 en högsta avgift på 2 044 kronor per månad. För särskilt boende gäller högst en tolftedel av 55,39% av prisbasbeloppet vilket 2018 ger en högsta avgift på 2 100 kronor per månad. 

Prisbasbeloppet för 2018 är beräknat till 45 500 kronor.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består dels av ett minimibelopp och dels av en bostadskostnad och skall täcka den enskildes normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet som fastställs av riksdagen varje år. För personer 60 år eller yngre är det en uppräkning av minimibeloppet på 10%.

Minimibeloppet 2018 för personer 61 år eller äldre är

5 136 kronor per månad för ensamstående.

4 340 kronor per månad för sammanlevande makar och makor.

Förbehållsbeloppet 2018 för personer 60 år eller yngre är

5 650 kronor per månad för ensamstående.

4 774kronor per månad för sammanlevande makar och makor.

För mer information se Avgifter 2018 till höger.

Taxetabell insatser enligt socialtjänstlagen


Annat bistånd137 kronor/beslutad timmaDagverksamhet62 kronor/tillfälleDagverksamhet, mat55 kronor/portionFrukost i trygghetsboende35 kronor/portionHemsjukvård329 kronor/månadHemtjänst exkl. städ137 kronor/beslutad timmaHjälpmedel, hämtning och rengöring500 kronorHjälpmedel, utprovning82 kronorInstallation av trygghetslarm200 kronor engångsavgiftKorttidsboende, mat123 kronor/dygnKorttidsboende62 kronor/dygn (maxtaxa)Mat55 kronor/portionMat, utkörningsavgift10 kronor/portionSondnäring50 kr/dygn (1 500 kronor/månad)Städ182 kronor/beslutad timmaSärskilt boende, matabonnemang3 750 kronor/månadSärskilt boende, service och omvårdnad2 100 kronor/månad (maxtaxa)Trygghetslarm180 kronor/månad