Vackert hustak

Avgifter

Avgifter och matkostnader för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende.

Maxtaxa

Maxtaxan är den högsta avgift som gäller för vård, omsorg och service enligt SoL och HSL.

Samtliga redovisade avgifter räknas som hemtjänstinsatser och betalas sammanlagt med månadsbelopp för högkostnadsskydd enligt 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen.

Den högsta nivån på avgiften för vård- och omsorg enligt SoL och HSL är en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal sjukvård. Det ger 2018 en högsta avgift på 2 044 kronor per månad. För särskilt boende gäller högst en tolftedel av 55,39% av prisbasbeloppet vilket 2018 ger en högsta avgift på 2 100 kronor per månad. 

Prisbasbeloppet för 2018 är beräknat till 45 500 kronor.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består dels av ett minimibelopp och dels av en bostadskostnad och skall täcka den enskildes normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet som fastställs av riksdagen varje år. För personer 60 år eller yngre är det en uppräkning av minimibeloppet på 10%.

Minimibeloppet 2018 för personer 61 år eller äldre är

5 136 kronor per månad för ensamstående.

4 340 kronor per månad för sammanlevande makar och makor.

Förbehållsbeloppet 2018 för personer 60 år eller yngre är

5 650 kronor per månad för ensamstående.

4 774kronor per månad för sammanlevande makar och makor.

För mer information se Avgifter 2018 till höger.

Taxetabell insatser enligt socialtjänstlagen

 

Annat bistånd

 

 

137 kronor/beslutad timma

 

 

Dagverksamhet

 

 

62 kronor/tillfälle

 

 

Dagverksamhet, mat

 

 

55 kronor/portion

 

 

Frukost i trygghetsboende

 

 

35 kronor/portion

 

 

Hemsjukvård

 

 

329 kronor/månad

 

 

Hemtjänst exkl. städ

 

 

137 kronor/beslutad timma

 

 

Hjälpmedel, hämtning och rengöring

 

 

500 kronor

 

 

Hjälpmedel, utprovning

 

 

82 kronor

 

 

Installation av trygghetslarm

 

 

200 kronor engångsavgift

 

 

Korttidsboende, mat

 

 

123 kronor/dygn

 

 

Korttidsboende

 

 

62 kronor/dygn (maxtaxa)

 

 

Mat

 

 

55 kronor/portion

 

 

Mat, utkörningsavgift

 

 

10 kronor/portion

 

 

Sondnäring

 

 

50 kr/dygn (1 500 kronor/månad)

 

 

Städ

 

 

182 kronor/beslutad timma

 

 

Särskilt boende, matabonnemang

 

 

3 750 kronor/månad

 

 

Särskilt boende, service och omvårdnad

 

 

2 100 kronor/månad (maxtaxa)

 

 

Trygghetslarm

 

 

180 kronor/månad