Borgerlig vigsel, vigselförrättare

Borgerlig vigsel är rättsligt bindande men utan religiösa inslag. En borgerlig vigsel förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. Man behöver inte vara skriven i Bollebygds kommun för att få vigas av kommunens vigselförrättare.

I Bollebygds kommun har Länsstyrelsen i Västra Götalands län förordnat följande personer till vigselförrättare:

  • Christer Johansson
  • Anita Andersson
  • Gunnel Brandt
  • Ingridh Anderén
  • Rune Kennborn

För att få kontaktuppgifter till vigselförrättarna kan man kontakta kommunstyrelseförvaltningen. Kontaktuppgift till höger på denna sida.