Hjälpmedel

Om du på grund av funktionshinder har svårigheter att sköta hygienen, förflytta dig eller kommunicera med omvärlden så kan du få tillgång till hjälpmedel.

När en person är inskriven i den kommunala hemsjukvården, är det kommunenes arbetsterapeut eller fyskioterapeut som bedömer dennes behov av hjälmedel. Om personen inte är inskriven i hemsjukvården ska ni vända er till Närhälsan.