Flyktingguide i Bollebygd

Som ett led i att förbättra integrationen startade Bollebygds kommun ett projekt under hösten 2016 som heter flyktingguide i Bollebygd.

I flyktingguiden kommer vi att aktivt engagera och samordna frivilliga insatser och föreningsliv för att underlätta för de nyanlända kommuninvånarna att komma in i föreningslivet och för att få kontakt med det lokala samhället.

Under 2016 genomfördes ett par fokusgrupper för att ta reda på vilka attityder som finns kring integration i olika målgrupper och vilka möjligheter som finns. Därefter görs en inventering över vad som framkommit i fokusgrupperna.

Bollebygdsnyheter.se var på plats och filmade den första fokusgruppen. Se filmklipp från fokusgruppen och intervjulänk till annan webbplats med flyktingguidens projektledare Niklas Herneryd.

Bollebygdsnyheter.se har även intervjuat Mais Ashor som kom till Bollebygd för åtta år sedan. Se filmklippet där hon berättar om sin upplevelselänk till annan webbplats.

Vad innebär flyktingguide/språkvän?

Flyktingguide/språkvän handlar om att mötas över kulturgränserna i ett ömsesidigt utbyte. Båda parter lär sig av och berikar varandra, samt får möjlighet att lära känna nya kulturer, språk och traditioner. Dessutom får ni framför allt en möjlighet att träffa nya vänner!

Att få en flyktingguide/språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kunskapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket. Din insats hjälper nyanlända att komma in snabbare i samhället.

Vem kan bli en flyktingguide/språkvän?

Du behöver inga speciella förkunskaper för att bli flyktingguide/språkvän, bara du är intresserad av att träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte. Du vill gärna hjälpa nyanlända att träna svenska och lära dem om det svenska samhället. Som nyanländ bör du kunna åtminstone lite svenska eller engelska så att ni kan kommunicera med varandra.

Alla är välkomna att ansöka om att bli flyktingguide/språkvän, såväl yngre som äldre personer. Det kan vara en person, ett kompisgäng eller en familj.

Vad ska göra vi tillsammans?

Det är du och den nyanlända som tillsammans bestämmer när ni ska träffas och vad ni vill göra utifrån era intressen. Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra. Som till exempel gå på promenader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans eller annat som ni finner roligt och intressant. 

Här kan du anmäla intresse om att bli språkvän. Ingen ersättning för att vara flyktingguide/språkvän utgår.