Vinterväg

21 november 2016

Bygglov om modulbyggnader överklagat

Länsstyrelsen har beslutat att bygglovet för uppförandet av modulbyggnaderna för ensamkommande barn tills vidare inte gäller.

Jävsnämnden beslutade den 11 oktober om tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnader för boende för ensamkommande flyktingbarn. Beslutet överklagades och kommunen fick idag besked från länsstyrelsen att beslutet om bygglov tills vidare inte ska gälla (så kallad inhibition). Länsstyrelsen kommer senare att fatta beslut i själva sakfrågan.

Kommunen kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder gällande modulbyggnaderna men arbetar för att hitta andra lösningar.

Modulerna är levererade men kommer inte att installeras i dagsläget.