Bollegården

19 oktober 2016

Högst betyg i bra bemötande inom äldreomsorgen

Årets resultat gällande brukarenkäten har kommit. I  år har Bollebygd fått 100 procent gällande bra bemötande inom både hemtjänst och särskilt boende.

Varje år genomför Socialstyrelsen brukarenkäter inom äldreomsorgen för både hemtjänst och särskilt boende.  Dessutom känner brukarna ett stort förtroende för personalen inom hemtjänst. Bollebygd också nöjda med den sammantagna hemtjänsten och våra äldre känner att det är tryggt att bo på sitt äldreboende i kommunen.

God mat

Bollebygd sticker ut i jämförelse med riket och Västra Götaland gällande måltiden. Hela 92 procent av de boende tycker att maten smakar bra, jämfört med Västra Götaland och riket där resultatet ligger på 72 procent.

Klagomål

Det som flera brukare tycker saknas är information om hur man ska gå tillväga för att föra fram klagomål. Endast 44 procent visste hur de skulle gå tillväga. 

Kommunen har en tjänst via websidan som heter Synpunkter och förslag, där kan man klicka sig in och lämna sina åsikter. Det finns även förtryckta klagomålsblanketter att tillgå vilka finns utplacerade runt om i kommunen, bland annat på Bollegården.

Jämförelse med Västra Götaland
 BollebygdVästra Götaland
Förtroende för personal, hemtjänst98%91%
Sammantaget nöjda, hemtjänst93%88%
Tryggt boende96%89%
Måltid92%72%
Klagomål44%47%