25 augusti 2017

Ny leverantör av trygghetslarm

Bollebygds kommun har bytt leverantör av trygghetslarm.
Under september månad kommer därför trygghetslarmen i kommunen bytas ut mot digitala larm.

Det kommer inte att innebära någon förändring för användarna av
trygghetslarmen.
Alla som berörs av bytet kommer att få ett brev hemskickat med mer information.