23 maj 2017

Stärk din hälsa och må bättre

Med hjälp av frågeformulär och hälsosamtal hjälper Närhälsan dig som behöver och vill göra livsförändringar.

Hälsolyftet i Närhälsan kan hjälpa dig att

  • Stärka din hälsa och förebygg sjukdom
  • Motverka försämring och må bättre utifrån dina förutsättningar

Visste du att?

Goda levnadsvanor förebygger 90 procent av all Typ 2-diabetes, 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer.

Mer än 20 procent av all sjuklighet beror på ohälsosamma levnadsvanor.
Även den som redan har drabbats av sjukdom kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

Vill du veta mer?

Kontakta din vårdcentral eller läs mer på Hälsolyftet i Närhälsans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.