Rehabilitering

Kommunen har ansvaret för rehabilitering och utprovning av personliga hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till dig som bor i särskilt boende, vistas i dagverksamhet eller bor i eget boende och har beviljats hemsjukvård.

Regionen har ansvar för akut behandling och rehabilitering på sjukhus och dagrehabilitering.

Målet med rehabilitering är att du ska klara av att utföra dina vardagsaktiviteter så självständigt som möjligt utifrån dina personliga förutsättningar och motivation. Habilitering innebär att du tränar för att bibehålla eller förbättra en medfödd skada eller sjukdom. Det är regionen som har huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör i samtal med dig en bedömning och ni sätter upp behandlingsmål för rehabiliteringen. Du utför träning själv eller med handledning/instruktion av omvårdnadspersonal. Uppföljning sker för att se om ditt mål uppnåtts.

Rehabilitering finns i våra olika verksamheter. Både inom särskilt boende, område funktionsnedsättning och i det egna hemmet, om du inte klarar att ta dig till din vårdcentral.

Vi arbetar i team med sjuksköterskor, distriktssköterskor, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.