Lagen om valfrihet, LOV

Bollebygd tillämpar sedan 2009-09-25, lagen om valfrihet, LOV.

Bollebygd tillämpar LOV inom hemstjänst. Gäller både omsorg och servicetjänster.

För närvarande har vi inga externa leverantörer.

Välkommen med en ansökan. Förfrågningsunderlag finns i högerspalten under rubriken dokument och blanketter.