Vid inträffande av en kris

Om en katastrof eller större olycka inträffar i Bollebygds kommun kommer information ges på kommunens hemsida. Informationen kommer att uppdateras kontinuerligt.

Viktiga roller i en krissituation

Kommunens växel tfn: 033-23 13 00 och webbplats: www.bollebygd.selänk till annan webbplats har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.

Om kommunens hemsida inte är tillgänglig kan man istället besöka Krisinformation.selänk till annan webbplats för att få information. Det är svenska myndigheters gemensamma informationsplats vid kriser och här finner du information om mindre och större händelser både i och utanför Sverige.

En upplysningscentral för information via telefon till allmänheten upprättas om det krävs. Information lämnas också via Radio Sjuhärad på frekvens 102,9.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som lämnas från kommunen alltid först godkänd av krisledningsgruppen.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Som en viktig samhällsaktör gör vi naturligtvis allt som står i vår makt för att förebygga kriser. Men ibland är både oturen och olyckan framme, och då gäller det att hantera situationen så snabbt som möjligt, även när det gäller information och varningar. Därför använder vi ett system som heter VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, bestående av radio, tv och utomhusljudsignaler (Hesa Fredrik).

Snabbare varning - Ökad trygghet

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Mer information om VMA hittar du via länkarna i högerkolumnen.