Laptop i gräs

29 december 2016

Ett helt uppkopplat Sverige

Regeringen presenterade i december en ny bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Ett av målen är att år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till minst 100 Megabit per sekund.

Bollebygds kommun har sedan tidigare en egen bredbandsstrategi som går ut på att 90 procent av hushållen i kommunen bör ha tillgång till bredband år 2020.

Regeringens bredbandsstrategi

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Läs mer om regeringens nya bredbandsstrategi på regeringens webbplatslänk till annan webbplats.