Namnsättning av gator, adresser

Bollebygds kommuns namnberedning är det beredande organet vid namngivning av detaljplaner och offentliga miljöer så som kommundelar, kommunikationsstråk, broar, parker, torg, kommunala anläggningar och institutioner m.m.

Bollebygds kommuns namnberedning är det beredande organet vid namngivning av detaljplaner och offentliga miljöer så som kommundelar, kommunikationsstråk, broar, parker, torg, kommunala anläggningar och institutioner m.m. 

Namnberedningen består av en grupp politiker med god lokalkännedom och kunskap om kommunens historia och med ett intresse och engagemang för frågorna. Alla kommundelar/tätorter i kommunen representeras av någon politiker i namnberedningen. Namnberedningen består av 4 politiker och tre tjänstemän.

Samhällsbyggnadsnämnden har delegation från kommunstyrelsen att besluta i namngivningsärenden efter förslag från namnberedningen. Namnberedningen dokumenterar och motiverar förslag till beslut. Namnberedningen sammanträder vid behov.