Namnsättning av gator, adresser

Bollebygds kommuns namnberedning är det beredande organet vid namngivning av detaljplaner och offentliga miljöer så som kommundelar, kommunikationsstråk, broar, parker, torg, kommunala anläggningar och institutioner m.m.

Bollebygds kommuns namnberedning är det beredande organet vid namngivning av detaljplaner och offentliga miljöer så som kommundelar, kommunikationsstråk, broar, parker, torg, kommunala anläggningar och institutioner m.m. 

Namnberedningen består av en grupp politiker med god lokalkännedom och kunskap om kommunens historia och med ett intresse och engagemang för frågorna. Alla kommundelar/tätorter i kommunen representeras av någon politiker i namnberedningen. Namnberedningen består av fyra politiker och tre tjänstemän.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i namngivningsärenden efter förslag från namnberedningen, som sammanträder vid behov. Namnberedningen dokumenterar och motiverar förslag till beslut.