Våra bibliotek

Bollebygds bibliotek

Odens väg 16,
517 36 Bollebygd
033-430 58 18
biblioteket@bollebygd.se

Här jobbar
Anita Hedén
1:e bibliotekarie
033-430 58 21
anita.heden@bollebygd.se

Elzbieta Johansson
Assistent
033-28 93 61
elzbieta.johansson@bollebygd.se

Helena Lundin
Bibliotekarie
033-430 58 21
helena.lundin@bollebygd.se

Pernilla Wakman Sjögren
Barnbibliotekarie och barnkultursamordnare
033-430 58 19
pernilla.wakman@bollebygd.se

Töllsjö bibliotek

Töllsjö bibliotek finns i Töllsjöskolan och är ett integrerat skol- och folkbibliotek.

Horssaredsvägen, 517 70 Töllsjö
033-430 58 20

Här jobbar
Inga-Marie Nilsson
Bibliotekarie
033-430 58 20
inga-marie.nilsson@bollebygd.se

Bollebygdskolans bibliotek

Bollebygdskolans bibliotek är ett skolbibliotek där skolans elever och personal kan låna.

Krokdalsvägen 23A, 517 34 Bollebygd
033-430 58 13

Här jobbar
Olle Örngård
Skolbibliotekarie
033-430 58 13
olle.orngard@bollebygd.se

Örelundskolans bibliotek

Örelundskolans bibliotek är ett skolbibliotek där skolans elever och personal kan låna.

Skolvägen 1, 517 71 Olsfors
033-430 58 20

Här jobbar
Inga-Marie Nilsson
Bibliotekarie
033-430 58 20
inga-marie.nilsson@bollebygd.se