1 september till 22 september

Ny utställning på Galleri Odinslund

1 september till 22 september

Galleri Odinslund visar Johnny GR Ahlborgs illustrationer från ö-böckerna
1 september till den 22 september.

Öppettiderna är samma som till biblioteket. (se kolumnen till höger)

Välkommen!