Bollebygds kommun

Välkommen till Eriksgården

Eriksgården ska vara en förskola där alla är välkomna, det ska finnas en gemenskap mellan barn, pedagoger och föräldrar. Alla som vistas på förskolan ska känna sig trygga och vi visar omtanke för varandra, för detta har vi ett gemensamt ansvar.

 
På Eriksgården sker det ständigt ett lärande, detta är möjligt då vi har en hög profession. Att vara en del av denna förskola är utvecklande för såväl barn, pedagoger som föräldrar. På förskolan sker en stor pedagogisk kreativitet.

 
Lärandet kommer äga rum i olika utmanande miljöer där utomhusmiljön är en viktig del. Att vistas i naturen och erbjuda barnen naturupplevelser är en del av vardagen. Lärandet sker genom processer med utgångspunkt i barnens erfarenheter och intressen.

På förskolan Eriksgården finns det tre avdelningar, Nyfikenheten, Möjligheten och Naturförskolan. Hela förskolan har en inriktning av utomhuspedagogik och genomsyras av en barnsyn inspirerad av Reggio Emilia.

Senast uppdaterad: 2015-01-21, av AnnaCarin Lindgren
Sidansvarig: Annelie Fischer
Kontakta oss

Förskolechef
Eriksgårdens förskola
Helen Petersson
Telefon: 033-430 56 90
Skicka e-post »

Avdelningar

Nyfikenheten
Telefon: 033-430 56 95
033-430 56 96

Möjligheten
Telefon: 033-430 56 91
033-430 56 92

Naturförskolan
Telefon: 033-430 56 93
033-430 56 94

Eriksgårdens förskola
Skräddaregårdsvägen 22
517 37 Bollebygd