Bollebygds kommun

Personal på Bollebygdskolan F-6 och fritidshem

Rektorsexpedition

Kristina Knutsson, rektor
Jonas Wedberg, biträdande rektor
Jenny Fardby, handläggare

Specialpedagog

Kristin Karmhagen
Annelen Persson

Förskoleklass - År 6

Monica Östebro och Ingalill Winberg, F-klass A
Harriet Borgström, 1A
Siv Hvit och Sylvia Johansson, F-klass B
Maria Johansson och Najat Kochar, 1B
Annelie Brekke, 2A
Sandra Himmelmann, 2B
Linda Kilén, 2C
Lisa Astbury, 3A
Lina Oscarsson, Fatima Mourabi och Kristina Svenberg, 3B
Ulrika Eirefelt, 4A
Ulrika Magnusson, 4B
Marthina Svensson, 5A
Tony Johansson, 5B
Malin Palmé och Thomas Lindblad, 6A
Marie Lidén och Jonas Wedberg, 6B
Åze Nousratpour, Ma, No, Tk, 4A och 4B
Jennifer Laursén, Ma, Bild, 5A, 5B och 5-6M

Elevassistent/ resurs

Helene Malm
Lotta Ahvenainen
Anette Andersson Hvit
Ferlix Wåhlin
Tomas Rolin

Eken Montessori

Katarina Madsén och Frida Alm, f-klass M och fritidshem
Barbro Johansson, 1-2M
Shler Salih, 3-4M
Christine Olofsson, 5-6M
Gunbritt Granqvist, fritidshem
Anette Andersson Hvit, fritidshem
Rose-Marie Sjöberg, fritidshem

Askens fritidshem

Veronica Johansson
Monica Östebro
Ingalill Winberg
Elisabeth Strömer
Josefine Björck

Bokens fritidshem

Johan Andersson
Siv Hvit
Sylvia Johansson
Sandra Mellqvist
Emma Sjöö

Tallens fritidshem

Fredrik Eskilsson
Gunilla Aderheim
Eva Vollhaase

Senast uppdaterad: 2014-02-10, av Jenny Fardby
Sidansvarig: Kristina Knutsson
Kontakta
Rektor Bollebygdskolan F-6
Kristina Knutsson
Telefon: 033-23 15 53
Skicka e-post »

Bitr. rektor
Jonas Wedberg
telefon: 033-23 13 21
Skicka e-post »

Besöksadress:
Bollebygdskolan F-6
Krokdalsvägen 23C
517 34 Bollebygd

Exp: 033-23 15 15
Fax: 033-23 13 37

Postadress:
Bollebygds kommun
517 83 Bollebygd

Verksamhet