Bollebygds kommun

Personal på Bollebygdskolan F-6 och fritidshem

Rektorsexpedition

Kristina Knutsson, rektor 3-6
Margareta Röllgårdh, rektor F-2 samt fritidshem

Jenny Fardby, handläggare

Specialpedagog

Kristin Karmhagen
Annelen Persson

Förskoleklass - År 6

Monica Östebro och Ingalill Winberg, F-klass A
Shler Salih, 1A
Harriet Borgström, 2A
Liselott Edvardsson, Siv Hvit och Sylvia Johansson, F-klass B
Susanne Cronholm (f-ledig), vik. Boel Davidsson, 1B
Maria Johansson och Najat Kochar, 2B
Vakant, F-klass C
Barbro Johansson, 1-2C
Annelie Brekke, 3A
Sandra Himmelmann, 3B
Linda Kilén, 3C
Marie Lidén, 3D
Lisa Astbury, 4A
Lina Oscarsson (f-ledig), Fatima Mourabi och Kristina Svenberg, 4B
Ulrika Eirefelt, 5A
Ulrika Magnusson, 5B
Thomas Lindblad, 5C
Marthina Wedberg, 6A
Tony Johansson, 6B
Jennifer Laursén, 6C
Åze Nousratpour, Ma, No, Tk, 4A och 4B
Malin Palmé, No, Tk, 5A, 5B och 5C

Elevassistent/ resurs

Helene Malm
Lotta Ahvenainen
Anette Andersson Hvit
Annica Björell

Askens fritidshem

Veronica Johansson
Monica Östebro
Ingalill Winberg
Elisabeth Strömer
Josefine Björck

Bokens fritidshem

Johan Andersson
Siv Hvit
Sylvia Johansson
Felix Wåhlin
Carina Bohlin

Ekens fritidshem

Gunbritt Granqvist
Anette Andersson Hvit
Annica Björell

Tallens fritidshem

Fredrik Eskilsson
Gunilla Aderheim
Eva Vollhaase
Rose-Marie Sjöberg

Senast uppdaterad: 2015-03-17, av AnnaCarin Lindgren
Sidansvarig: Annelie Fischer
Kontakta

Rektor Bollebygdskolan F-6 samt fritidshem
Margareta Röllgårdh
Telefon: 033-430 56 70
Skicka e-post »

Expedition F-6

Jenny Fardby
Telefon: 033-430 56 33
Skicka e-post »
Besöksadress:
Bollebygdskolan F-6
Krokdalsvägen 23C
517 34 Bollebygd


Postadress:
Bollebygds kommun
517 83 Bollebygd

Verksamhet