Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista/Kallelse till kommunfullmäktiges möte 2021-09-16

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Genomgång av vägledande principer och värdegrundsskapande åtgärder
5. Partistöd 2021- Folkets röst
6. Riktlinjer för exploateringsavtal inom Bollebygds kommun
7. Ansvarig utgivare för direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden och ansvar för eventuella yttrandefrihetsbrott
8. Backa vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
9. Flytt av kommunens e-post till Exchange Online
10. Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
11. Inkommen motion: Motion (-) om ny idrottsanläggning
12. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om permanenta vägbulor på Erikstorpsvägen
13. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om skyltar kring lägre hastighet Erikstorpsvägen-Rans Floges väg
14. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om sänkt hastighet på Erikstorpsvägen-Rans Floges väg
15. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om övergångsställe på Erikstorpsvägen-Rans Floges väg
16. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om koloniområde i Bollebygd
17. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om flaggning på minnesdag av folkmordet på assyrier
18. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om flaggning på Förintelsens minnesdag
19. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag flaggning på samernas nationaldag
20. Svar på motion (-) om fokus på folkhälsa
21. Svar på motion (FR) om allmänna toaletter i Bollebygd
22. Svar på motion (-) om tidplan och budget för grundsärskola i Bollebygds kommun - bordlagt ärende
23. Svar på motion (S) om anläggning av beachvolley/ - handbollsplan vid Bollebygdskolan - bordlagt ärende
24. Svar på interpellation (-) om ökat fokus på bättre folkhälsa - bordlagt ärende
25. Svar på interpellation (S) om vatten och avlopp - bordlagt ärende
26. Fråga (S) till socialnämndens ordförande om bostadslösa människor - bordlagt ärende
27. Fråga (S) till utbildningsnämndens ordförande om innehåll i nya skolan - bordlagt ärende
28. Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om diarieföring av inbjudan
29. Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om information om inbjudan