Mobilmeny.

Stöd till dig som är anhörig

Kommunens anhörigkonsulent stöttar dig som är anhörig till en äldre person eller en person med demenssjukdom. Konsulenten finns också till för dig som är anhörigvårdare.

Att vara anhörig kan vara en jobbig och påfrestande situation, även om det samtidigt är mycket givande. Att då få stöd och hjälp är väsentligt för att du ska orka - du behöver även tänka på dig själv för att du ska orka ge.

Anhörigkonsulenten kan stötta dig i din roll på olika sätt, bland annat genom att erbjuda enskilda samtal eller bjuda in till grupptillfällen med andra i samma situation.

­Information och undersökning om Covid-19-pandemins konsekvenser för anhöriga i Sverige och Europa

Covid-19 pandemin har stor påverkan på hela vårt samhälle. En grupp som påverkas är anhöriga. Med anhöriga avser vi personer i alla åldrar som ger vård, hjälp och stöd till en närstående. Denna enkät vänder sig till anhöriga i Sverige och hela Europa. I Sverige genomförs den av Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka (www.anhoriga.se) och Linnéuniversitetet (www.lnu.se) med stöd av Socialdepartementet och Eurocarers (www.eurocarers.org). Enkäten görs i samverkan med anhörig-, patient- och pensionärsorganisationer.

Enkäten riktar sig till alla vuxna, 18 år och äldre som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som kan vara en familjemedlem, vän, granne eller kollega på grund av dennes sjukdom, funktionsnedsättning, svaghet eller ålderdom.

Syftet med enkäten är att kartlägga hur COVID-19 pandemin har påverkat anhöriga omsorgsgivares hälsa och livssituation och att samla in deras åsikter och rekommendationer om hur man bättre kan stödja anhöriga under denna och framtida pandemier. Det tar cirka 20 minuter att besvara enkäten.

Du kan välja att besvara enkäten online som webbenkät eller som pappersenkät. Länken till webbenkäten, pappersenkät och mer information finner du på startsidan https://anhoriga.se/

Gruppträffar över internet för barn och barnbarn

Tider som är bokade för nästa grupp är 10/12, 14/1 och 28/1 klockan 17-18.30. Vill du delta går det bra att kontakta anhörigkonsulenten på mejl eller telefon.

Nätbaserade gruppträffar på olika teman, för att få information och möjlighet att prata med andra anhöriga. Träffarna är för anhöriga som är barn eller barnbarn till en närstående med demenssjukdom. Deltagare ska vara minst 18 år. Träffarna är kostnadsfria.

Grupperna träffas varannan vecka under minst tre tillfällen. Dag och tid bestäms i samråd med gruppdeltagarna. Grupperna startar så snart tillräckligt många anmält sig.

Du behöver tillgång till en dator eller telefon med kamera, mikrofon och internettuppkoppling samt en mejladress. Du måste även ladda ner appen Microsoft Teams.

Anmälan görs till anhörigkonsulenten. Inför att gruppen startar kommer anhörigkonsulenten att ringa dig för att stämma av vad du har för förväntningar och önskemål.

Framöver när restriktionerna lättats kommer det erbjudas även fysiska träffar med målgruppen sambo, maka/make.

Vem är anhörig?

Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig.
Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående.

Anhörigbegreppet omfattar familj, släkt eller goda vänner. Anhörig kan vara till exempel make eller maka, sambo, barn, barnbarn eller vän.

Har du fått ett biståndsbeslut om att vara anhörigvårdare kan anhörigkonsulenten vara ett stöd även för dig.

Stöttning och vägledning

Hos vår anhörigkonsulent Cristina Mathiasson får du som anhörig eller anhörigvårdare stöttning och vägledning i din roll.

Förutom enskilda samtal erbjuder anhörigkonsulenten även gruppträffar och utbildningar för att stärka och stötta anhöriga och anhörigvårdare. Under hösten 2020 startar nätbaserade gruppträffar för barn och barnbarn till demensjuka personer. Se mer under fliken Aktuellt längst upp på sidan. Där hittar du alltid vad som är på gång.

Det stöd du kan få genom anhörigkonsulenten kostar ingenting. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Boka tid för ett första samtal

Ibland kan det vara svårt att veta vad man behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara. Du kan boka tid för ett telefonsamtal eller ett möte genom att ringa konsulenten under telefontid vardagar 8-10, mejla eller fylla i formuläret nedan.

Under coronapandemin sker alla gruppträffar digitalt.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt

Anhörigkonsulenten har alltid tystnadsplikt. Detta innebär att hon inte får lämna ut uppgifter om dig utan att ditt godkännande. Anhörigkonsulenten för heller inga journaler.


Kontakta anhörigkonsulenten


Cristina Mathiasson
Anhörigkonsulent
telefon: 0734-64 74 90, telefontid vardagar kl. 8-10.
cristina.mathiasson@bollebygd.se

Eller fyll i formuläret nedan!


Kontaktformulär

Så här använder dina personuppgifter: Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig. Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna kontakta dig. För att använda dina uppgifter behöver vi ditt samtycke, som du i så fall kryssar för i formuläret.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Jag vill bli kontaktad via * (obligatorisk)