Mobilmeny.

Stöd till dig som är anhörig

Kommunens anhörigkonsulent stöttar dig som är anhörig till en äldre person eller en person med demenssjukdom. Konsulenten finns också till för dig som är anhörigvårdare.

Att vara anhörig kan vara en jobbig och påfrestande situation, även om det samtidigt är mycket givande. Att då få stöd och hjälp är väsentligt för att du ska orka - du behöver även tänka på dig själv för att du ska orka ge.

Anhörigkonsulenten kan stötta dig i din roll på olika sätt, bland annat genom att erbjuda enskilda samtal eller bjuda in till grupptillfällen med andra i samma situation.

Anhörigdagen 6 oktober

Den 6 oktober är det nationella anhörigdagen. Jag som anhörigkonsulent och Bollebygds kommun vill rikta ett stort tack till er anhöriga som stöttar och hjälper en närstående. Vare sig ni är familj, släkt eller goda vänner så är er insats ovärderlig. Vi vet vilken betydelsefull insats ni utför och värdesätter det.

Med anledning av detta bjuder anhörigstödet på kaffe och kaka dagen före, det vill säga TISDAGEN den 5:e oktober mellan kl 11-12.30 utanför entrén till restaurang Bollegården. Anhörigkonsulent Cristina finns på plats för att informera om verksamheten och byta några ord.


Anhöriggrupper

Anhöriggrupper kommer nu i höst att starta för dig som hjälper och stöttar någon över 65 år eller med en demenssjukdom. Deltagare ska vara minst 18 år. Träffarna är kostnadsfria.

Flera olika grupper kommer att starta däribland:

Grupper för män som vårdar/hjälper sin fru/sambo

Grupper för kvinnor som vårdar/hjälper sin make/sambo

Grupper för barn/annan anhörig som hjälper sina föräldrar/annan.

Det kan även bli fler grupper om behovet finns.

Grupperna träffas varannan vecka under minst 4 tillfällen. Dag och tid bestäms när grupperna är sammansatta. Grupperna startar under hösten.

Vi kommer träffas i våra lokaler i Bollebygd och vara i små grupper där vi håller avstånd.

Anmälan görs till anhörigkonsulenten.Grupper för dig med en partner, förälder, mor-, farförälder eller vän som har en demenssjukdom

Att vara anhörig till en person som drabbats av en demenssjukdom kan vara en jobbig och påfrestande situation, även om det samtidigt även kan kännas givande att hjälpa sin närstående. Att då få stöd och hjälp är väsentligt för att du ska orka - du behöver även tänka på dig själv för att du ska orka ge.

Nätbaserade gruppträffar med olika teman, för att få information och möjlighet att prata med andra anhöriga startas upp när intresse för dessa finns. Träffarna är för anhöriga till en närstående med demenssjukdom. Deltagare ska vara minst 18 år. Träffarna är kostnadsfria.

Grupperna träffas varannan vecka under minst tre tillfällen. Dag och tid bestäms i samråd med gruppdeltagarna. Grupperna startar så snart tillräckligt många anmält sig.

Anmälan görs till anhörigkonsulenten. När minst 3 personer är anmälda startar vi upp. Inför att gruppen startar kommer anhörigkonsulenten att höra av sig till dig för att stämma av vad du har för förväntningar och önskemål.

Att delta i grupperna är kostnadsfritt men du behöver tillgång till en dator eller telefon med kamera, mikrofon och internettuppkoppling samt en mejladress. Använder du surfplatta eller mobiltelefon måste även ladda ner appen Microsoft Teams. Känner du dig osäker hjälper vi dig att komma igång genom att vi testar det ihop innan.

Du som deltagare kommer att se de andra deltagarna och de kommer även se dig.


Vem är anhörig?

Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig.
Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående.

Anhörigbegreppet omfattar familj, släkt eller goda vänner. Anhörig kan vara till exempel make eller maka, sambo, barn, barnbarn eller vän.

Har du fått ett biståndsbeslut om att vara anhörigvårdare kan anhörigkonsulenten vara ett stöd även för dig.

Stöttning och vägledning

Hos vår anhörigkonsulent Cristina Mathiasson får du som anhörig eller anhörigvårdare stöttning och vägledning i din roll.

Förutom enskilda samtal erbjuder anhörigkonsulenten även gruppträffar och utbildningar för att stärka och stötta anhöriga och anhörigvårdare. Nätbaserade gruppträffar för barn och barnbarn till demensjuka personer pågår. Se mer under fliken Aktuellt längst upp på sidan. Där hittar du alltid vad som är på gång.

Det stöd du kan få genom anhörigkonsulenten kostar ingenting. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Boka tid för ett första samtal

Ibland kan det vara svårt att veta vad man behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara. Du kan boka tid för ett telefonsamtal eller ett möte genom att ringa konsulenten under telefontid vardagar 8-10, mejla eller fylla i formuläret nedan.

Under coronapandemin sker alla gruppträffar digitalt.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt

Anhörigkonsulenten har alltid tystnadsplikt. Detta innebär att hon inte får lämna ut uppgifter om dig utan att ditt godkännande. Anhörigkonsulenten för heller inga journaler.


Kontakta anhörigkonsulenten


Cristina Mathiasson
Anhörigkonsulent
telefon: 0734-64 74 90, telefontid vardagar kl. 8-10.
cristina.mathiasson@bollebygd.se

Eller fyll i formuläret nedan!


Kontaktformulär

Så här använder dina personuppgifter: Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig. Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna kontakta dig. För att använda dina uppgifter behöver vi ditt samtycke, som du i så fall kryssar för i formuläret.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Jag vill bli kontaktad via * (obligatorisk)