Mobilmeny.
Matematik

Introduktionsprogrammen - Bollebygds gymnasieskola

Saknar du behörighet att läsa vidare?

Om du inte är behörig att gå nationella program i gymnasieskolan eller av någon anledning inte antagits eller valt att inte börja där du erbjudits plats, så erbjuder Bollebygd att du kan börja vid något av Introduktionsprogrammen på Bollebygds gymnasieskola som lokaliseras i Krafthuset.

Vilket av Introduktionsprogrammen du antas till avgörs av vad du har för mål med dina studier och vad du har för möjligheter. Utbildningarna vänder sig till ungdomar 16 - 20 år som inte är behöriga till nationella program eller som har synnerliga skäl. Här nedan kommer en kort presentation av de olika programmen:

Preparandutbildningen

Är till för att du ska lyftas i dina kunskaper och betyg så att du blir behörig till ett nationellt program. Det innebär att du ska kunna ha lägst betyget E i 8 eller 12 ämnen, beroende på om du är ute efter att söka ett högskoleförberedande program, eller ett yrkesförberedande program. Utbildningen är tänkt att pågå ungefär ett år, beroende på dig som student.
Vissa ämnen kan placeras i Bollebygdskolan för att vi ska kunna erbjuda lokaler, utrustning och lärarkompetens. Annars sker studierna på Krafthuset. Du kan inte studera för att höja dina betyg i ämnen där du redan nått grundskolans mål.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till ungdomar som inte är behöriga för gymnasieskolans nationella program. Det innebär att du ska kunna ha lägst betyget E i 8 eller 12 ämnen, beroende på om du är ute efter att söka ett högskoleförberedande program, eller ett yrkesförberedande program. Utbildningen syftar till att du ska få lättare att få ett arbete i framtiden eller till att du ska komma in på ett yrkesförberedande program. Utbildningen kan innehålla både praktik och studier i de ämnen där du inte nått grundskolans mål.

Individuellt alternativ

Vänder sig till ungdomar som heller inte är behöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan och som kanske är väldigt osäkra på vad det vill göra. Utbildningen syftar till att du ska gå vidare till Yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utformningen av utbildningen kan bli mycket individuell.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.

Vad det innebär att studera vid Introduktionsprogrammet

Elever antagna vid de olika Introduktionsprogram kan under delar av sin arbetsvecka studera tillsammans, även om de går på olika program och har olika studieplaner. På detta sätt kommer vi att kunna stötta dig på allra bästa sätt inför framtiden.

Skolan kan på så sätt erbjuda studier eller en blandning av studier och praktik, allt utifrån elevens förutsättningar och mål. Studierna bedrivs i små grupper med mycket stöd av lärare. Utbildningen är kostnadsfri, med fri skollunch på restaurang Bollegården, fria läromedel samt fria resor, om du uppfyller villkoren för avstånd till skolan. Om du genomför dina studier enligt din Individuella studieplan har du rätt till studiemedel.

Praktik och teori

Skolan erbjuder en blandning av studier och praktik utefter elevens förutsättningar och önskemål. Undervisningen bedrivs i huvudsak i kärnämnen och i små studiegrupper. Praktikplatser förläggs i möjligaste mån på företag och institutioner i Bollebygd.

Varje elev har en individuell studieplan som upprättas tillsammans med läraren. Diskussioner är ett dagligt inslag för att ta upp värdefrågor och för att planera verksamheten.