Mobilmeny.
Matematik

Introduktionsprogrammet

Om du saknar behörighet för att gå ett nationellt program inom gymnasieskolan erbjuds du en plats på Introduktionsprogrammet i Bollebygd.

Det finns fyra olika inriktningar på Introduktionsprogrammet varav två inriktningar är möjliga att läsa i Bollebygd. De övriga två inriktningarna, Programinriktat val samt Yrkesintroduktion, erbjuder vi i samarbete med skolor främst i Borås och Sjuhärad.

Inriktningen Språkintroduktion

I lokaler i Krafthuset, centralt beläget i Bollebygd, kan du läsa på inriktningen Språkintroduktion. Den vänder sig till dig som har varit kort tid i Sverige och främst fokuserar på att få med dig kunskaper i svenska språket. Därefter finns möjlighet att söka dig vidare till någon annan inriktning inom Introduktionsprogrammet eller till ett nationellt program.

Inriktningen Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för varje enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram. Här ligger fokus på att studera de ämnen man saknar godkända betyg i från grundskolan. Därefter finns möjlighet att söka vidare till ett nationellt program. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Blandning av studier och praktik

Elever som är antagna till Introduktionsprogrammets inriktningar kommer att under delar av sin arbetsvecka studera tillsammans, även om de har egna individuella studieplaner. Skolan kan på så sätt erbjuda studier eller en blandning av studier och praktik, allt utifrån elevens förutsättningar och mål. Studierna bedrivs i små grupper med mycket stöd av lärare. Undervisningen bedrivs i huvudsak i kärnämnen och i små studiegrupper. Praktikplatser förläggs i möjligaste mån på arbetsplatser i Bollebygds kommun.

Förmåner

Utbildningen är kostnadsfri, med fri skollunch på restaurang Bollegården, fria läromedel samt fria resor, om du uppfyller villkoren för avstånd till skolan. Om du genomför dina studier enligt din individuella studieplan har du rätt till studiemedel.

Läs mer om de olika inriktningarna på Introduktionsprogrammet på skolverket.se Länk till annan webbplats..