Mobilmeny.
Teckningar

Skapande skola

Sedan ett par år tillbaka har Bollebygds kommun ansökt och fått medel från Statens kulturråd.

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i den nationella kulturpolitiken. Skapande skola är ett statsbidrag som medverkar till att elever får ta del av kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Bidraget ska ge elever ökade möjligheter att tillsammans med professionella kulturverksamheter uppleva och utveckla förståelse för kulturens olika uttrycksformer och få utveckla sitt eget skapande