Mobilmeny.

Arbetet i grundsärskolan

Att känna sig delaktig och trivas är ledorden för arbetet i grundsärskolan

I åttonde klass på grundsärskolan i Bollebygd går Molly Åstrad. En mulen decemberdag intervjuas hon och personalen av en reporter från Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kring delaktighet och smarta hjälpmedel. Personalen på grundsärskolan har sedan uppstart i augusti 2021 arbetat mycket med att tillgängliggöra lärmiljön för eleverna som går där och till sin hjälp har de haft stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten. Molly och klasslärare Maria Glanzén har tillsammans arbetat fram fungerande arbetssätt och metoder där bland annat smarta hjälpmedel används.

- En hörnsten i arbetet har varit att Molly skall trivas och att hon skall känna sig delaktig i sin egen undervisning, berättar Maria.

Ett av hjälpmedlen Molly använder är en etikettläsare med inspelningsfunktion där hon läser in meddelanden och ljudfiler. Detta är enligt Maria ett hjälpmedel som bidrar till att skoluppgifterna blir meningsfulla och att materialet blir begripligt och tillgängligt.

Tidningen Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten och den skickas till förskolor, skolor, utbildningsförvaltningar och politiker runt om i Sverige. Läs gärna mer om Molly, Maria och arbetet kring delaktighet och tillgänglig undervisning i artikeln som helhet.

Lika värde nr 1, 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.