Mobilmeny.

Bollebygds elever tycker till om skolmaten

Under höstterminen 2019 genomfördes Bollebygds första skolmatsundersökning på kommunens tre grundskolor. Resultatet används nu för att förbättra skolmaten och få fler vilja äta den.

Under höstterminen 2019 fick eleverna i årskurs 5, 6 och 8 fylla i en enkät där de fick tycka till om skolmaten. Köksansvariga kockar på respektive skola har sedan tillsammans med eleverna gått igenom resultatet och arbetar nu för att eleverna ska märka skillnad.

- Vi känner att det är viktigt att ta till vara elevernas synpunkter men samtidigt ta hänsyn till vårt uppdrag, säger Therese Lindh, enhetschef på måltidsverksamheten. Jag är stolt över det fantastiska arbete våra kockar göra genom att servera vällagad och varierad mat varje skoldag.

En förändring som nu testas är att ha en sexveckorsmatsedel där de rätter som är mest populära ska finnas med. Under vecka 9 kommer skolorna att ha en önskevecka, där eleverna får vara med att önska maträtter utifrån de rätter som brukar serveras. Bönor och linser som är både näringsrika och klimatsmarta kommer att fortsätta att serveras men i andra former efter elevernas önskemål.

Örelundsskolan mest nöjd med maten

Enkäten är framtagen av Skolmat Sverige och frågorna berör allt från frukostvanor till vad man tycker om maten. Svarsfrekvensen var mellan 73 och 86 procent och totalt svarade 254 elever på enkäten.

Resultatet skiljer sig åt mellan de olika skolorna. I Bollebygdsskolan uppger till exempel ungefär hälften av eleverna att de alltid äter frukost. Där ses möjligheterna över att erbjuda eleverna att köpa frukost på skolan. En del är ju helt enkelt inte hungriga direkt på morgonen.

Mest nöjd med skolmaten är man på Örelundsskolan, där 73% av de svarande att maten alltid eller oftast är god.

På Tollsjöskolan uppger 22% att de alltid äter skollunch, mot 44% i Bollebygdsskolan och 56% på Örelundsskolan. Om man inte äter av skollunchen uppger de flesta att man äter istället äter av tillbehören som smörgås eller sallad.

Bland de som svarade är det alltså många som väljer att inte äta av skollunchen.
- Genom våra förslag till förändringar i dialog med eleverna hoppas vi på att få fler som äter hela måltider. Vi vill kunna erbjuda något för alla, varje skoldag, säger Therese Lindh.

I höst avser kommunen att använda enkäten igen.

För frågor och synpunkter, kontakta

Therese Lindh
Enhetschef måltidsverksamheten
Bollebygds kommun
Tfn: 0734-647107
E-post: therese.lindh@bollebygd.se