Mobilmeny.

Bollebygdskolan 7-9 är utvald att delta i PISA 2022

Under våren 2022 genomför PISA i drygt 80 länder över hela världen. PISA är en internationell studie som undersöker kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap bland 15-åringar.

Bollebygdskolan 7-9 är en av cirka 300 skolor som representerar Sverige i PISA. Detta deltagande är viktigt då det är Skolverkets nationella utvärdering av svensk skola. Sverige har deltagit i studien sedan 2000. Resultaten från studien ligger till grund för många av de reformer och satsningar, som regeringen gör inom skolområdet, till exempel Matematiklyftet och Läslyftet.

PISA kommer att genomföras under en dag någon gång mellan den 14 och 25 mars 2022. Det är skolan själv som väljer vilken dag under perioden, som passar bäst.