Mobilmeny.

Lärarförbundets ranking av landets skolkommuner 2021

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

Höga lärarlöner och hög andel behöriga lärare tillhör Bollebygds styrkor som skolkommun. Bollebygds kommun ligger på 173:e plats bland landets 290 kommuner i 2021 års Bästa skolkommun. Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Bollebygd tillhör landets bästa kommuner när det kommer till lärarlönerna. Även lärarnas behörighet och andelen som fullföljer gymnasiet är något av kommunens relativa styrkor som skolkommun.

Bollebygd ligger bättre till än grannkommunerna Bors (207), Mark (207), Alingsås (212), Vårgårda (234) och Lerum (251), men sämre än Härryda (148). I hela Västra Götalands län är Bollebygd rankad som nummer 24 av 49 kommuner. Åmål lägger sig bäst i länet (4).

De tio kriterierna

Kriterie

Placering bland landets

290 kommuner 2021

Placering 2020

Resurser till

undervisningen

193

151

Utbildade lärare

77

49

Lärartäthet

188

221

Friska lärare

269

192

Lärarlöner

9

19

Kommunen som

huvudman

190

182

Andelen barn i

Förskolan

196

246

Meritvärde åk 9

190

72

Andel godkända elever

126

69

Hur har det då sett ut tidigare år? 2019 hamnade Bollebygds kommun på 13:e plats bland landets 290 kommuner. Då var det lärarnas utbildningsnivå och elevernas meritvärde i årskurs 9 som var kommunens styrkor, medan resurstilldelningen och lärartätheten drog ner kommunens ranking.

2020 hamnade Bollebygds kommun på plats 110 bland landets 290 kommuner. Då såg man en generell utveckling i negativ riktning. Då var det lärarlönerna och lärarns behörighet som var kommunens styrkor, medan andelen barn i förskolan och lärartätheten drog ner kommunens ranking.