Förskolebarn samlade runt en förskollärare som visar bilder ur en bok.

31 maj 2019

Nya avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg från 1 juni

Från 1 juni 2019 gäller nya avgifter för dig som har barn inom förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg. Det beslutade kommunfullmäktige den 24 april. Det kan innebära att du får en annan avgift att betala från och med juni månad.

Barnfamiljer betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Avgiften baseras på hushållets samlade inkomst

Hur mycket ditt hushåll maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre blir avgiften, men bara upp till ett inkomsttak. Skolverket räknar varje år ut hur stort inkomsttaket är. För 2019 är inkomsttaket 47 490 kronor per månad.

Storleken på avgiften beror även på antalet barn

Storleken på avgiften beror även på hur många barn i en familj som behöver omsorg. Det är Skolverket som bestämmer den högsta avgiften för första, andra och tredje barnet i förskola och fritidshem. Från fjärde barnet tillkommer inga nya avgifter. I förskolan är avgiften per månad högst en, två eller tre procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. På fritidshemmet är avgiften per månad högst en eller två procent av inkomsten.

Aviftsnivåerna har också ändrats

Observera att även avgiftsnivåerna har ändrats. Numera finns bara en taxa för barn under tre år. Det betyder att avgiften är densamma oberoende om du har behov av exempelvis 15 eller 30 timmar.

Mer information om nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på sidan om avgifter under förskola och barnomsorg.

Fakturor på semestern när barnen inte är på förskolan

En återkommande fråga vi får är varför du som förälder får en faktura när du har semester och barnet eller barnen är hemma. Svaret är att avgiften delas upp på alla 12 månader under året. Du betalar så länge barnet eller barnen har en plats, även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden.