Catarina Wennerholm och Frida Dohlnér på Söråns förskola tar emot diplom för Lygnerns miljöpris

Catarina Wennerholm och Frida Dohlnér på Söråns förskola tar emot diplom för Lygnerns miljöpris

10 maj 2019

Söråns förskola får pris för sitt arbete med vatten

Nu belönas förskolan med Lygnerns vattenråds miljöpris 2019. Sörån fick priset för att de på ett engagerande och positivt sätt har arbetat med vatten som tema för upptäckande och lärande.

Under onsdagen den 7 maj delade Lygnerns vattenråds ordförande Sven Johansson och sekreterare Peter Nolbrant ut diplom och en summa pengar till förskolan.

- Det är jätteroligt att vårt arbete uppmärksammats, säger Catarina Wennerholm, pedagog på Söråns förskola

Catarina jobbar på avdelningen Stigen på Söråns förskola och har arbetat med vattentemat i flera år. Det är en är en liten avdelning som är ute otroligt mycket oavsett väder. De går alltid över ån när de är ute i skogen och kollar då alltid vattennivån och temperaturen. Just nu har de arbetat med ett projekt som heter Året runt vilket innebär att de även tittar på skogen runt omkring, om det är grönt i träden, om blommorna har kommit eller om mossan är torr.

- Vatten har en koppling till det mesta i skogen, utan vatten så växer det inte, säger Catarina.

Under torsdagen var det mycket skum på vattnet i ån. De plockade då med sig skummet i genomskinliga hinkar och ska undersöka om skummet fortfarande finns kvar på fredagen.

Motivering för miljöpriset

Lygnerns vattenråd ger Vattenrådets miljöpris 2019 till Söråns förskola i Bollebygds kommun för:

”Sörån fick priset för att de på ett engagerande och positivt sätt har arbetat med vatten som tema för upptäckande och lärande. Pedagoger har tillsammans med barnen under många år målmedvetet arbetat med att tillsammans utomhus utforska och lära känna närmiljöer och natur vid förskolan. Genom detta har man väckt nyfikenhet samt ökat förståelsen och omsorgen om vårt gemensamma vatten och ekosystem på ett mycket engagerat sätt.”

I samband med diplomet fick de en summa pengar som hela förskolan ska använda till olika utomhusaktiviteter.

Sörån ingår i Lygnerns vattensystem

Sörån ingår tillsammans med Viaredssjön, Nolån och Storån i Lygnerns vattensystem och det som hamnar i något av de vattendragen landar förr eller senare i Lygnern som är Kungsbackas vattentäkt. I vattenrådet ingår kommunerna Borås, Bollebygd, Härryda, Mark och Kungsbacka samt några större företag såsom Flügger.