Mobilmeny.

Växelvis undervisning för högstadiet 1-12 mars

Schema finns på SchoolSoft.

Under vecka 9 och 10 kommer eleverna i åk 7-9 att ha växelvis undervisning på plats i skolan och via sin dator hemma. På SchoolSoft finns schema när eleverna ska ha undervisning på plats i skolan.

Oavsett om eleven är i skolan eller hemma följer eleven sitt ordinarie schema och tar ansvar för att vara uppkopplad och närvara på lektionen.

Skolmat för de elever, som har sin undervisning hemma kan beställas som tidigare via SchoolSoft.

Skolbussarna går enligt den ordinarie tidtabellen.

Observera att eleverna inte har undervisning den 8 mars, då det ligger en kompetensutvecklingsdag för personalen då.

Om du som vårdnadshavare har några frågor kan du vända dig till ditt barns mentor.