Mobilmeny.
Kartongbil

Skolskjuts och elevresor

Skolskjuts

I Bollebygds kommun finns skolskjuts för elever i grundskola och anpassad skola som på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning, eller annan särskild omständighet har svårt att ta sig till skolan. Skolskjuts erbjuds till de elever som är folkbokförda i Bollebygds kommun och går i den skola de blivit anvisade till.

Inför varje läsår ska en ny ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. göras.

Elevresor

Gymnasieelever omfattas inte av rätten till kostnadsfri skolskjuts. Däremot omfattas vissa gymnasieelever av lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, vilket innebär att eleven kan ha rätt till visst bidrag för sina resor. Bidraget gäller för elever till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år och avser resor till och från skolan.

För att eleven ska vara berättigad till bidrag för elevresor ska följande krav uppfyllas:

  • Eleven studerar på heltid
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (CSN)
  • Avståndet mellan bostad och skola är minst 6 kilometer. Avståndet beräknas från den adress där eleven är folkbokförd.

För elever folkbokförda i Bollebygd kommun lämnas bidraget i form av ett busskort som gäller för buss och tåg.

Inför varje läsår ska en ny ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. göras.