Mobilmeny.

Ansökan om elevresor

Gymnasieelever omfattas inte av rätten till kostnadsfri skolskjuts. Kommunen har dock skyldighet att bidra till elevernas resekostnader.

För elever folkbokförda i Bollebygds kommun lämnas bidraget i form av ett busskort som gäller för buss och tåg.

För att eleven ska vara berättigad till bidrag för elevresor ska följande krav uppfyllas:

  • Eleven studerar på heltid
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (CSN)
  • Avståndet mellan bostad och skola är minst 6 kilometer. Avståndet beräknas från den adress där eleven är folkbokförd.

Bidraget gäller för elever till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år och avser resor till och från skolan.

Ansökan om busskort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs digitalt och ska göras inför varje nytt läsår.

Ett tilldelat beslut får elev/vårdnadshavare genom att logga in med Bank-ID i kommunens portal för elevresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anslutningsbidrag

I de fall avståndet till närmaste hållplats för linjetrafik, är längre än 4 kilometer kan elev/vårdnadshavare ansöka om anslutningsbidrag för egna resor. Ansökan om anslutningsbidrag görs i samma ansökan som för busskort.

Anslutningsbidraget betalas med ett belopp om 130 kronor per månad för avstånd till hållplatsen på mer än 4 kilometer och högst 12,9 kilometer. För avstånd på 13 kilometer eller mer är ersättningsbeloppet 600 kronor.

För att underlätta för gymnasieelever som bor i Töllsjö och har svårt att ta sig till hållplatsen Storskogen, vid väg 180, har Bollebygds kommun satt in en extra busstur. Bussen kör en morgontur klockan 06:40 från Töllsjöskolan till Storskogen där gymnasieeleverna kan fortsätta med linjebuss till Borås eller Alingsås. På eftermiddagen kör bussen tillbaka från Storskogen klockan 16:05 till Töllsjöskolan.