Mobilmeny.
Man som återvinner på Råssa återvinningscentral

AvfallAvfall och återvinning återvinning

Här hittar du information om Råssa återvinningscentral, återvinningsstationerna, sophämtning, källsortering och slam. 

Kommunen ansvarar enligt lag för omhändertagande av hushållsavfall. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt kommunens renhållningstaxa. Kommunen anlitar LBC Borås AB för hämtning av hushållsavfall. Hushållsavfallet körs till Borås och där blir matavfallet biogas och det brännbara avfallet fjärrvärme, el och fjärrkyla.

Viktig information om återvinningscentralen

Ska du ansökan om återvinningskort?

Gör detta via webben eller genom att ringa oss.

Vi skickar kortet hem till dig med post. Vi har ingen personlig utlämning av återvinningskort för tillfället.