Man som återvinner på Råssa återvinningscentral

Avfall och återvinning

Här hittar du information om Råssa återvinningscentral, återvinningsstationerna, sophämtning, källsortering och slam och avgifterna för detta. 

Kommunen ansvarar enligt lag för omhändertagande av hushållsavfall. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt kommunens renhållningstaxa. Kommunen anlitar LBC Borås AB för hämtning av hushållsavfall. Hushållsavfallet körs till Borås och där blir matavfallet biogas och det brännbara avfallet fjärrvärme, el och fjärrkyla.