Mobilmeny.
Man som återvinner på Råssa återvinningscentral

Avfall och återvinning

Här hittar du information om Råssa återvinningscentral, återvinningsstationerna, sophämtning, källsortering och slam. 

Kommunen ansvarar enligt lag för omhändertagande av hushållsavfall. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt kommunens renhållningstaxa. Kommunen anlitar LBC Borås AB för hämtning av hushållsavfall. Hushållsavfallet körs till Borås och där blir matavfallet biogas och det brännbara avfallet fjärrvärme, el och fjärrkyla.

Viktig information om återvinningscentralen


Björkå Frihet som samlar in möbler, textilier, böcker och liknande på Råssa ÅVC kommer tillfälligtvis att pausa sin insamling av böcker och tidskrifter. De har haft ett så pass stort inflöde av detta att de inte kan hantera mer för närvarande. De kommer dock fortsatt att ta emot resten av materialen som de brukar ta emot. Insamlingen kommer pausas till 2022-08-31.

Ska du ansökan om återvinningskort?

Gör detta via webben eller genom att ringa oss.

Vi skickar kortet hem till dig med post. Vi har ingen personlig utlämning av återvinningskort för tillfället.