Mobilmeny.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du endast lämna tidningar, papper och förpackningar av glas, plast och metall. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för driften av de lokala återvinningsstationerna när det gäller förpackningar.
Tidningar och papper ansvarar kommunen för.

Återvinningsstationer hittar du på följande adresser:

  • Källevägen, Bollebygd
  • Skräddaregårdsvägen/Listvägen, Bollebygd
  • Ekedalsvägen, Bollebygd
  • Råssa återvinningscentral, ligger utanför området
  • Affären, Töllsjö
  • Boråsvägen mellan Olsfors och Hultafors

Klagomål om städning, tömning och så vidare lämnar du direkt på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När det gäller tidningar och papper så är det kommnens ansvar. Kontakta teknisk kundtjänst 033-430 56 00, telefontid helgfria vardagar 10 - 12 och 14 - 16 eller via mejl tekniska@bollebygd.se

Så här sorterar du

På webbplatsen www.sopor.nu Länk till annan webbplats. finns en utförlig guide för källsortering. Du kan också läsa på vår sida om källsortering.

Betala inte dubbelt för din avfallshantering

Lägg inte förpackningar i avfallskärlet eftersom det är både miljömässigt och ekonomiskt osmart. Då betalar du för förpackningens avfallshantering två gånger: först då du köper förpackningen och sedan då renhållningsfakturan kommer.