Mobilmeny.

Avgift, avfallsplan och information för avfallshantering

Här har vi samlat information kring avfallshantering för dig som har villa eller radhus med enskild sophämtning samt kostnader för sophämting, slam- och lantringtömning.

Om du flyttar till ett radhus eller villa med enskild sophämtning måste du teckna ett renhållningsabonnemang. Det är fastighetsägaren som tecknar avtalet. Du kan teckna abonnemang för helår eller om du har ett sommarboende, enbart för sommaren 15 maj – 30 september.

Standardstorleken på sopkärl är 190 liter men det finns både mindre och större kärl. Sophämtning sker varannan vecka men det finns möjlighet till andra intervaller.

Om du övertar en fastighet är det viktigt att du tillsammans med den tidigare ägaren fyller i och lämnar in en ägarbytesblankett , 240.8 kB, öppnas i nytt fönster. som finns under dokument och blanketter.

Ny renhållningstaxa från och med 1 januari 2023

Till 2023 så höjs avfallstaxan mer än vanligt. Höjningen är på 10%. Anledningen till en så pass stor höjning är den inflation som drabbar hela omvärlden. Avtalen som kommunen har med entreprenörer som tömmer hushållssopor, slambrunnar, grovavfall och farligt avfall på Råssa ÅVC höjs enligt avtal med fastställda index och dessa kostnadsökningar gör att vi måste höja taxan för att kunna få en budget i balans på avfallskollektivet. Renhållningstaxan ska täcka verksamhetens kostnader och verksamheten ska över tid gå plus minus noll. 

Finns det då något man kan göra för att påverka sin avfallstaxa? Det beror på hur duktig man är redan idag. Om man kan hitta sätt att förbättra sin sortering så finns det möjlighet att gå ned, både i kärlstorlek och i tömningsfrekvens. Om ni har frågor om de olika alternativen så vänd er till Teknisk kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar ni under kontakt på denna sidan.

 

Hushållsavfall - åretruntbostäder


Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Storlek på kärl

Hämtning varje vecka*

Hämtning varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

Hämtning en gång per kvartal

140 liter


3 388 kr (2 710 kr)

2 870 kr (2 296 kr)

2 620 kr (2 096 kr)

190 liter

4 600 kr (3 680 kr)

3 553 kr (2 842 kr)

3 323 kr (2 658 kr)

2 920 kr (2 336 kr)

240 liter

6 268 kr (5 014 kr)

4 840kr (3 872 kr)370 liter

7 343 kr (5 874 kr)

5 675 kr (4 540kr)660 liter

11 516 kr (9 213 kr)

8 179 kr (6 543 kr)Priser inom parantes är utan moms. Tabellen anger årskostnaden.

Tilläggstaxa 1: Vid hämtning 2 gånger per vecka tillkommer två procent.

* Hämtning en gång i veckan gäller endast i Bollebygds tätort och för flerfamiljshus.

Extra hämtning av kärl 140 - 660 liters kärl 644 kronor.
Detta beställar man hos teknisk kundtjänst, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Nytt eller extra återvinningskort 215 kronor.

Hushållsavfall - fritidsbostäder


Taxa 1

Taxa 2

Storlek på kärl

Hämtning varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

140 liter

1 201 kr (961 kr)

901 kr (721 kr)

190 liter

1 268 kr (1 014 kr)

968 kr (774 kr)

Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj – 30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.

Priser inom parantes är utan moms.

Extra hämtning av kärl 140 - 190 liters kärl 644 kronor.
Detta beställar man hos teknisk kundtjänst, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Avgift slamtömning

Storlek på brunn

Avgift

Volym 0-1,9 m³

1 011 kr (809kr)

Volym 2-3,9 m³

1 196 kr (957 kr)

Volym 4-5,9 m³

1 394 kr (1 115 kr)

Volym 6-7,9 m³

1 564 kr (1 251 kr)

Volym 8-9,9 m³

1 748 kr (1 398 kr)

Volym 10-11,9 m³

1 933 kr (1 546kr)

För extra tömning inom 5 arbetsdagar efter beställning
utanför ordinarie körrutt, tillkommer en
framkörningsavgift med:

644 kr (515 kr)

För extra tömning inom 24 timmar eller tidsbestämd
beställning utanför ordinarie körrutt, tillkommer en
framkörningsavgift med:

858 kr (686 kr)

Avgift för framgrävning av brunnslock eller
koppling kostar vid varje tillfälle:

1 769 kr (1 407 kr)

Vid fastighet som kräver flera tömningar per år
och där dessa tidsmässigt kan planeras, utgår
ingen extra framkörningsavgift.


Extra slang per påbörjad 10 meter efter
de 20 meter som ingår.

114 kr (91 kr)

Fyllning av minireningsverk upp till 2,5 kbm,
begärs vid beställningen

696 kr (557 kr)

Högtryckspolning

696 kr (557 kr)

Hetvattenspolning

429 kr (343 kr)

Om felaktigt material som riskerar att förstöra fordon eller

slamhanteringsanläggning upptäcks vid tömning påförs
en extra avgift.

1 430 kr (1 144 kr)

Tömning av filtermaterial från fosforfällor

1 716 kr (1 373 kr)

Vad gäller återfyllning av filtermaterial i fosforfällor så
handhas den tjänsten av entreprenör och detta faller inte
in under taxan. Eventuellt avfall som entreprenören
får ta med sig från fosforfällan debiteras med:

1 170 kr/ton (936 kr/ton)

Priser inom parantes är utan moms.

Avgift latrintömning per kärl

Taxa

Intervall

Avgift

Grundavgift där kärlet lämnas
vid tomtgräns året runt

Varannan vecka

11 420 kr (9 136 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas
vid tomtgräns året runt

Var fjärde vecka

7 268 kr (5 814 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas
vid tomtgräns åretrunt

Kvartal

2 548 kr (2 038 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas vid
tomtgräns fritidshus, hämtning under
perioden 15 maj - 30 september.

Varannan vecka

5 503 kr (4 402 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas vid
tomtgräns fritidshus, hämtning under
perioden 15 maj - 30 september.

Var fjärde vecka

3 064 kr (2 451 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas vid
tomtgräns fritidshus, hämtning under
perioden 15 maj - 30 september

Kvartal

1 506 kr (1 205kr)

Tilläggsavgift för extra hämtning (budning)

Per hämtning

843 kr (674 kr)

Priser inom parantes är utan moms.