Mobilmeny.

Ansökan återvinningskort företag

Här ansöker du om återvinningskort för företag.

Företag i Bollebygds kommun och Härryda kommun kan ansöka om ett återvinningskort till Råssa återvinningscentral. Det avfall som lämnas på återvinningscentralen ska sorteras enligt gällande regler.

Besök på återvinningscentralen faktureras enligt gällande taxa. Företag får inte lämna farligt avfall till återvinningscentralen. Max 3 kubikmeter avfall får lämnas per besök och endast fordon med maxvikt 3,5 ton får användas.

Företagskortet får endast användas av anställda i företaget.

Kortet skickas med post.

Om ni förlorar ert återvinningskort och vill ha ett nytt så debiterar vi enligt gällande taxa. Debitering av kortet görs på nästa faktura.


Beställningen avser

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)

Förlust av kort genom:Information om behandling av personuppgifter (länk till informationen finns i högermenyn) * (obligatorisk)