Mobilmeny.

Kompostering av latrin

Vill du kompostera latrin behöver du tillstånd enligt Bollebygd kommuns avfallsföreskrifter. Du ansöker hos miljöenheten.

I ansökan anger du hur du planerar att ta hand om avfallet. Väljer du en toalett med urinsortering behöver du även ange hur du har tänkt ta hand om urinen.

Under sidan Blanketter, Avfall och återvinning kan du hitta blanketten för anmälan om omhändertagande av latrin/urin.

Torrtoalettsystem med egen kompostering kräver lite mer hantering för dig som använder det, men är billigare än mulltoaletter och liknande.

Det finns olika tekniker för latrinkompostering. Det går att köpa en toalettstol med en insattstunna i plast där tunnan vid behov byts ut. Det går också att köpa plasttunnor som kan placeras under utedasset.

Kompostering kan antingen ske direkt i plasttunnan som förses med luftat lock eller så väljer du att ha en större kompostbehållare att tömma tunnans innehåll i.

Kompostera så här

Genom att behandla toalettavfallet på rätt sätt minskar risken att bakterier och virus sprids. Du ska kompostera latrin i täckt behållare som är ventilerad och tät mot marken.

Behållaren ska placeras på tillräckligt avstånd från vattentäkter och grannar, gärna insynsskyddad. Vattentäkt kan vara en brunn, sjö eller vattendrag där vatten hämtas.  

Kompostbehållarna ska också ha en viss volym. För fritidshus gäller att en behållare för kompostering av enbart latrin ska rymma 350 liter och en behållare för kompostering av latrin och matrester ska rymma 500 liter. För ett åretruntboende krävs i regel dubbla volymen för behållarna.

Med många toaletter medföljer latrintunnor som det går att kompostera i. Ett annat alternativ är att kompostera i en latrinkompost. Latrinkomposter finns färdiga att köpa och går att bygga själv.

Det är viktigt att det du komposterar har tillgång till syre för att nedbrytningsprocessen ska fungera. Tillsätt därför strö, torv, sågspån eller liknande. Även torrt gräs och torra löv kan blandas i.

Under komposteringstiden får du inte lägga till ny latrin. Först efter ett år kan det användas som jordförbättringsmedel på den egna tomten.

Urinbehållare

En urinbehållare ska vara tät och gjord av åldersbeständigt material som tål högt pH. Urinen måste lagras i minst ett år utan att ny urin tillförs. På grund av detta behövs minst två behållare att växla mellan.

Urinen ska endast spridas under växtsäsongen, från april till oktober. Därför är det viktigt att det finns tillräcklig lagringskapacitet under resten av året. För att räkna ut hur stor lagringskapacitet som behövs kan du utgå från att det blir 1 till 1,5 liter urin per person och dygn. Sedan får du uppskatta hur många dagar per år som huset används.

Spridning av urin

Det bästa tillfället att sprida urinen är vid regnväder, då minskas kväveförlusterna. Urinen bör inte spridas med sprinkler eller direkt på sådant som ska ätas, till exempel frukt och grönsaker. Spridning ska inte heller ske i direkt närhet till en kommunal eller privat vattentäkt. Till exempel en brunn, sjö eller vattendrag där vatten hämtas att drickas eller framställa dricksvatten från.

Om du har samlat upp urinen i plastdunkar sprider du den lättast genom att vattna ut den med en vattenkanna. För att urinen ska tränga ner i marken och för att undvika lukt bör du eftervattna. Sprider du urinen i rabatten är det bra om du efteråt kan mylla ner den för att minska kväveförlusterna.

Med en ejektortank är det också enkelt att sprida urinen. När tanken är full kopplar du den till trädgårdsslangen som blandar ut urinen med vatten och sprider blandningen.

För att marken ska kunna ta hand om urinen på ett bra sätt krävs en tillräckligt stor bevuxen yta, till exempel en gräsmatta. Ytan behöver vara minst 50 kvadratmeter per person.

Avgift för ansökan

För handläggning av ansökan tar bygg- och miljöförvaltningen ut för två timmars handläggning.