Mobilmeny.
Soptunnor

Sophämtning

Här hittar du information om sophämtning och källsortering.

Grönt för brännbart och brunt för matavfall

Vi använder tvåkärlssystem, där ett kärl är avsett för matavfall och det andra för brännbart avfall. Grönt kärl för brännbart avfall och brunt kärl för matavfall. Det brännbara avfallet är sådant som inte kan sorteras och lämnas till återvinningsstationerna eller återvinningscentralen.

Alla kärl ska vara uppmärkta med tagg (svart plastmarkering stor som en femkrona) på framsidan och etikett med fastighetsbeteckning på baksidan för att entreprenören ska kunna tömma sopkärlen.

Kärlens placering

​Kärlen ska placeras så nära farbar väg som möjligt så att de kan tömmas på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.

Påsar

För matavfall använder vi en grön miljövänlig "biopåse". Biopåsen är gjord av biologiskt nedbrytbar plast vilket minskar risken för spridning av mikroplaster. Det är endast denna påse som får lov att användas till matavfallet i den bruna tunnan, med undantag av de nedbrytbara pappåsarna som återfinns i matbutiker vid frukt- och gröntdiskarna.

Andra påsar godkänns inte att använda till matavfallet, inte heller de tidigare svarta matavfallspåsarna vi haft är längre godkända.
Om entreprenören finner andra påsar i ert bruna kärl än de godkända kommer vi få ett avvikelsemeddelande om detta och skicka brev till fastighetsägaren. Entreprenören tömmer då inte kärlet förrän det blivit omsorterat och rätt påse används.

Hantera biopåsen rätt för att slippa läckage och dålig lukt

Då biopåsen är nedbrytbar är den känslig för att stå för blött och för länge innan den slängs i tunnan. Det kan underlätta att låta matavfallet rinna av innan det slängs och att inte låta den stå för länge innan den slängs. Bär gärna ut din påse till det bruna kärlet i komposthinken för att undvika olyckor med påsar som går sönder innan ni hinner fram till sopkärlet.

De gröna biopåsarna bistår kommunen med och levereras med sopbilen. När du behöver nya så knyter du en påse på kärlets handtag så lämnar entreprenören en rulle vid nästa tömning. Om dina påsar tagit slut och ni inte kan vänta till nästa tömning kan man hämta ut en rulle i receptionen på kommunhuset eller på Råssa återvinningscentral.

För brännbart avfall levereras inte några påsar utan fastighetsägaren får införskaffa detta själv. Den gröna biopåsen skall inte användas till brännbart avfall i den gröna tunnan.

  • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
  • Torrskala grönsaker. Lyft upp påsbehållaren med matavfallspåsen på diskbänken och skala, lök, sallad och annat direkt i påsen. För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i lite hushållspapper eller rivna äggkartonger. Du kan också lägga en äggkartong i botten.
  • Använd gärna en ventilerad korg för din matavfallspåse så blir det mindre fukt. Påsen andas och sätter du påsen i ett tätt plastkärl kommer vätskan hamna i botten av kärlet istället för att ventileras bort.
  • För att ytterligare hjälpa till med att få ett torrare material är det bra att själva skåpet där påshållaren förvaras (t.ex. under diskbänken) är ventilerat. Det räcker med att sätta en liten distans, i form av förslagsvis en bit självhäftande möbeltass, på insidan av luckan.
  • Väldigt tunna vätskor ska inte slängas i påsen, men redan tjockare vätskor (t.ex. youghurtrester) funkar om man undviker att hälla det i påsen när man precis bytt och det är väldigt lite avfall i påsen.
  • Fler tips finns under "Så här hanterar du matavfall i sommarvärmen".

Förpackningar ska sorteras och återvinnas

Tänk på att tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och kartong, metallförpackningar, glasförpackningar och batterier ska lämnas vid de lokala återvinningsstationerna.

Att lämna förpackningen i avfallskärlet är både miljömässigt- och ekonomiskt osmart. Du har redan betalt avfallshanteringskostnader till förpackningsindustrin då du köper varan i förpackningen. Om du lägger förpackningar i avfallskärlet betalar du en andra gång eftersom avfallskollektivet får betala för både transport och behandling av förpackningen och därigenom kommer den kostnaden på din renhållningsfaktura. Av det som läggs i restavfallet är det endast 48 procent som ska ligga där (enligt plockanalys 2017).

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen

Kärlen får inte innehålla elektronik, metall, glas eller farligt avfall. Exempel på farligt avfall är batterier, glykol, lågenergilampor, lysrör, kvicksilverlampor, bekämpningsmedel, kvicksilver från febertermometrar, elektronik, lim- och färgrester, lösningsmedel, fotokemikalier, oljor och oljefilter. Farligt avfall och annat grovavfall lämnas på Råssa återvinningscentral.

Halkbekämpa runt avfallsskärlet vintertid

Under vintertid kan du hämta grus (cirka en hink per gång) gratis på Råssa återvinningscentral för att sanda vid kärlet. Om det inte går att köra på vägen kommer inte dina kärl att tömmas. Vid dessa tillfällen kan du kontakta teknisk kundtjänst och meddela om du behöver ställa säckar med vardera brännbart- och matavfallspåsar i, så hämtas plastsäckarna vid nästa tömningstillfälle.