Mobilmeny.
Utsikt från Bergadalen

Bergadalen

Området är beläget i den nordöstra delen av Bollebygds tätort, cirka två kilometer norr om centrum. I området finns tomter som ägs av en exploatör samt kommunala tomter som ska säljas via tomtkön.

Information om tomterna och de kommunala tomterna kommer att uppdateras allteftersom, så det kan vara en god idé att prenumerera på sidan om du vill hålla dig uppdaterad.

Läs mer om Bergadalens tomter på följande sida.

Detta händer just nu

Gatan är utbyggd. Lantmäteriets arbete med tomterna är nu färdiga. De första i tomtkön kommer under maj månad tillfrågas om intresse.

Information om försäljningsdatum kommer

Kommunstyrelsen arbetar med tilldelningen av tomterna till de som står i kommunens tomtkö.

Tillåten byggnation

Inom Bergadalen kommer cirka 14 kommunala tomter tas fram.

På kommunens villatomter är det tillåtet att bygga villor i två våningar. Det finns även regler för hur man får placera komplementbyggnader som garage eller carport. Garage eller carport får vara max 50 kvadratmeter och högst 30 procent av tomterna får bebyggas.

Se plankarta och planbestämmelser för området under Dokument och blanketter på den här sidan.