Mobilmeny.

Attefallsåtgärder

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30,0 m2.

Det krävs bygglov för nybyggnad men attefallshus är undantagna från detta krav. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls. I de flesta fall krävs det en anmälan för både nybyggnad och tillbyggnad.

Nedanför finns en snabbguide på ett antal bygglovsbefriade åtgärderna och vad du behöver tänka på.

Till attefallsåtgärder räknas attefallshus, tillbyggnad, takkupor samt att inreda ytterligare en bostad. Dessa åtgärder är tillämpningsbara på en- och tvåbostadshus.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Guide för bygglovsbefriade åtgärder


Friggebod

Attefallshus

Tillbyggnad

Takkupor

Inreda ytterligare bostad

Anmälan och startbesked krävs

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Storlek

15 kvm byggnadsarea


3 m hög

30 kvm byggnadsarea


4 m hög

15 kvm bruttoarea

Högst 2 st.


Halva takfallets längd

-

Fristående

Ja

Ja

-

-

-

Avstånd till gräns

4,5 m

4,5 m

4,5 m

-

-

Avstånd till järnväg

-

30 m

-

-

-

Hänsyn till totaltförsvaret

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hänsyn till särskilt värdefulla byggnader och områden

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Byggnads-nämnden kan kräva bygglov i detaljplan

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kan kräva strandskydds-dispens

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kan kräva dispens från landskaps-bildsskyddet

Ja

Ja

Ja

?

?

Slutbesked krävs

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Följande handlingar måste lämnas in

 • Anmälningsblankett
 • Planritning, i skala 1:100
 • Fasadritningar, i skala 1:100
 • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
 • Enkel kontrollplan
 • Konstruktionsdokumentation
 • Ytterligare handlingar kan krävas beroende på funktioner i byggnaden

Att tänka på

 • Avloppstillstånd kan krävas för komplementbostadshus utanför detaljplanerat område.
 • Lägenhetsavgift kan tillkomma för anslutning av komplementbostadshus till Bollebygds kommunala ledningsnät för vatten- och avlopp.
 • Installationen får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
 • Installationen får inte tas i bruk utan ett slutbesked.