Mobilmeny.

Attefallsåtgärder

Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att vissa åtgärder inte längre kräver bygglov för en- eller tvåbostadshus. Istället krävs det i många fall en anmälan och ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan du får påbörja byggnationen.

Riksdagen har den 17 juni 2020 beslutat om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, får ha en byggnadsarea om högst 30,0 m2. Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020. Lagändringen berör inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.

Nedanför finns en snabbguide på ett antal bygglovsbefriade åtgärderna och vad du behöver tänka på.

Till attefallsåtgärder räknas attefallshus, tillbyggnad, takkupor samt att inreda ytterligare en bostad. Dessa åtgärder är tillämpningsbara på en- och tvåbostadshus.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Guide för bygglovsbefriade åtgärderFriggebod

Attefallshus

Tillbyggnad

Takkupor

Inreda ytterligare bostad

Anmälan och startbesked krävs

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Storlek

15 kvm byggnadsarea


3 m hög

30 kvm byggnadsarea


4 m hög

15 kvm bruttoarea

Högst 2 st.


Halva takfallets längd

-

Fristående

Ja

Ja

-

-

-

Avstånd till gräns

4,5 m

4,5 m

4,5 m

-

-

Avstånd till järnväg

-

30 m

-

-

-

Hänsyn till totaltförsvaret

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hänsyn till särskilt värdefulla byggnader och områden

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Byggnadsnämnden kan kräva bygglov i detaljplan

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kan kräva strandskyddsdispens

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kan kräva dispens från landskapsbildskyddet

Ja

Ja

Ja

?

?

Slutbesked krävs

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Följande handlingar måste lämnas in

 • Anmälningsblankett
 • Planritning, i skala 1:100
 • Fasadritningar, i skala 1:100
 • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
 • Enkel kontrollplan
 • Konstruktionsdokumentation
 • Ytterligare handlingar kan krävas beroende på funktioner i byggnaden

Att tänka på

 • Avloppstillstånd kan krävas för komplementbostadshus utanför detaljplanerat område.
 • Lägenhetsavgift kan tillkomma för anslutning av komplementbostadshus till Bollebygds kommunala ledningsnät för vatten- och avlopp.
 • Installationen får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
 • Installationen får inte tas i bruk utan ett slutbesked.