Mobilmeny.

Eldstad, vedpanna, rökkanal, ventilation

När du ska installera eller väsentligt ändra en eldstad, kamin, vedpanna, rökkanal eller ventilation krävs det en anmälan till Bygg- och miljönämnden. Det är viktigt att du får ett startbesked innan du påbörjar åtgärden!

Det krävs även en anmälan för att sätta in en insatskamin i en redan befintlig eldstad.

Att rådgöra med skorstensfejarmästaren (sotaren) innan installationen kan vara bra. Det är även skorstensfejarmästaren som besiktigar installationen och vi på Bygg- och miljönämnden kan inte ge ett slutbesked utan ett godkänt besiktningsprotokoll. Du får inte börja använda installationen innan du får ett slutbesked.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Följande handlingar måste lämnas in

  • Anmälningsblankett
  • Fasadritningar eller fotografi (med mått på skorsten över nock och taktäckning)
  • Planritning
  • Verkningsgrad/effekt/prestandadeklaration, för både kamin och rökkanal om båda skall installeras
  • Situationsplan (behövs endast om det finns flera byggnader på fastigheten)

Att tänka på

  • Startbesked krävs från Bygg- och miljönämnden innan du påbörjar installationen.
  • Ett slutbesked krävs innan du får börja använda din kamin/eldstad.
  • Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör mynna 40 cm över nock och minst 100 cm över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger.
  • Installationen får inte medföra någon negativ effekt i form av rök eller brandrisk, varken för dig eller dina grannar.

Kostnad för bygganmälan eldstad

För att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal är kostnaden utan tekniskt samråd 2500 kr och med tekniskt samråd 7750 kr. I de flesta fall i enbostadshus krävs inget tekniskt samråd.