Mobilmeny.

Ingrepp i bärande konstruktion

Att göra ett ingrepp i en bärande konstruktion kan behövas när du ska göra en öppning för ett fönster eller dörr. Det kan också vara så att du vill ta bort en bärande innervägg som måste kompletteras på andra sätt för att ta upp vikterna från resterande del av huset.

Det är viktigt att göra en anmälan, dels för att du kan få en sanktionsavgift om du gör ingreppet utan startbesked, dels för ditt hus kan få permanenta skador om arbetet inte utförs korrekt. Det är därför är det viktigt att ha tillräckligt med sakkunskap samt låta oss granska konstruktionen.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Följande handlingar måste lämnas in

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Fasadritningar, i skala 1:100
  • Planritning, i skala 1:100
  • Anmälningsblankett
  • Enkel kontrollplan eller kontrollansvarig
  • Lastberäkningar

Att tänka på

  • En byggnation får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
  • När rivningen är slutförd ska det anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.