Mobilmeny.

Rivning utanför detaljplanelagt område

Att riva utanför detaljplanelagt område kräver inte rivningslov om inte kommunen utökat lovplikten. Däremot kan det krävas en rivningsanmälan och ett startbesked innan rivningen får påbörjas

Följande handlingar måste lämnas in

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Fasadritningar, i skala 1:100, alternativt foton
  • Rivningsanmälan
  • Anmälan om kontrollansvarig (beroende på storlek)
  • Rivningsplan
  • Miljöinventering

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Att tänka på