Mobilmeny.

Folköl och tobak

Försäljning av folköl och tobak får bara ske till personer över 18 år. Man måste anmäla försäljning av folköl och tobak innan man börjar att sälja. Polisen och kommunens bygg- och miljöenhet har kontrollansvaret över verksamheten.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill sälja folköl och tobak. Under relaterad information hittar du också informationsbroschyrer och anmälningsblankett för försäljning av e-cigaretter.

Regler när det gäller folköl

Den som bedriver detaljhandel och vill sälja folköl i sin butik är enligt alkohollagen skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs.

För att få sälja öl i detaljhandel eller servering krävs det att verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad eller godkänd som livsmedelslokal. Det är samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöenhet i Bollebygds kommun som beslutar om registrering/godkännande av livsmedelslokal.

Regler när det gäller tobak

Om du vill börja sälja tobak ska du söka tillstånd hos samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöenheten, innan du börjar sälja. Vid försäljning av tobak finns det regler att förhålla sig till bland annat följande.

  • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, och den bör sitta vid kassan.
  • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.
  • Marknadsföring och reklam är förbjudet
  • Du får inte heller göra reklam för tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som askkoppar, tändare och paraplyer.
  • Cigarettpaketen måste innehålla minst 19 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Tobakslag - förändringar som träder i kraft från 1 juli 2019

Sveriges riksdag röstade den 12 december 2018 igenom en ny tobakslag - Lag om tobak och liknande produkter. Genom nya lagen – lag om tobak och liknande produkter - upphävs lagen Tobakslagen 1993:581 och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Huvuddragen i den nya lagen

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

De som driver detaljhandel och partihandel har möjlighet att ansöka från och med 1 juli, sista dag för ansökan är 31 oktober då kan försäljning fortgå utan avbrott.

Den som inte har ansökt innan 1 november får inte sälja tobaksvaror eller liknande produkter.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln. Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen. Riksdagen ratificerade också WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.