Mobilmeny.

Livsmedel

Det är kommunen som i de allra flesta fall kontrollerar de livsmedelsföretag som finns i kommunen. Den som bedriver verksamhet där livsmedel hanteras kallas för livsmedelsföretag, oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte och oavsett om företaget är registrerat hos Bolagsverket eller inte.

Kommunens uppgift är att kontrollera företagen så att de följer gällande lagstiftning och kan producera, servera och sälja säkra livsmedel. Konsumenterna ska heller inte riskera att vilseledas av livsmedel, exempelvis via märkningen och menyer.

På följande sidor kan du bland annat läsa om hur man gör när man vill starta en livsmedelsverksamhet, vilka lagar och regler som gäller inom livsmedelsbranschen och vad man kan göra om man råkat ut för en matförgiftning. 

Kommunen kontrollerar att lagar följs

Reglerna för livsmedelshantering är i stort sett gemensamma inom hela EU.Som konsumenter ska vi kunna lita på att vi inte blir sjuka av maten vi äter eller vilseledda av märkningen på maten. I Bollebygd är det Bygg- och miljönämnden som kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna.

Alla verksamheter ska registreras

Alla livsmedelsverksamheter i Bollebygds kommun måste vara registrerade hos Bygg- och miljönämnden. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. I vänstermenyn finns sidor med information till dig som har eller planerar att starta ett livsmedelsföretag.