Mobilmeny.

Märkning av livsmedel

Konsumenten ska kunna göra ett medvetet val. Märkningen ska vara tydlig och korrekt. Den som köper ett livsmedel ska kunna lita på att det som anges i märkningen eller presentationen stämmer. Extra viktigt är detta för allergiker som måste kunna lita på uppgifterna om vad en produkt innehåller.

Regler och märkning och presentation av livsmedel omfattar både råvaror och färdiglagade livsmedel. De ställer bland annat krav på obligatorisk märkning av förpackade livsmedel. När livsmedel serveras eller säljs oförpackade gäller reglerna den presentation som finns i exempelvis menyn eller på en skylt.

Krav på märkning

Märkningen får inte vara vilseledande. Ett livsmedel ska ha de egenskaper som anges i märkningen. Det får inte förekomma uppgifter som antyder att livsmedlet har en bättre kvalitet än motsvarande produkter på marknaden om det inte finns särskild grund för detta. Detsamma gäller för produkter där hälsopåståenden görs.

Om det finns bilder på förpackningen ska de visa vad konsumenten kan förvänta sig av innehållet. Mängden livsmedel får exempelvis inte överdrivas.

För de livsmedel som innehåller kända allergener ska detta anges i ingrediensförteckningen. Detta gäller för exemeplvis gluten, laktos, ägg, fisk och skaldjur, nötter och sojabönor. Särskilda regler finns för användning av formuleringen "spår av" samt för märkning med uppgift om att vara särskilt lämpade för en viss diet till exempel "glutenfritt".

Förpackade livsmedel

Följande är exempel på obligatoriska uppgifter för förpackade livsmedel:

  •    Livsmedelsbeteckning
  •    Ingrediensförteckning
  •    Nettokvantitet
  •    Datummärkning
  •    Förvaringsanvisning
  •    Namn och adress på tillverkare, förpackare eller säljare
  •    Ursprung
  •    Bruksanvisning
  •    Verklig alkoholhalt

Alla uppgifterna är inte nödvändiga på alla livsmedel. Den obligatoriska märkningen ska vara på svenska när varorna saluhålls i Sverige. För vissa produkter finns särskilda regler till exempel för ägg, nötkött och fisk.