Mobilmeny.

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra ställen än apoteken. Här kan du läsa om vad som gäller för försäljningen.

Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket. Läs mer om hur anmälan går till och vilka uppgifter som du ska lämna in: Läkemedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som säljer receptfria läkemedel ska känna till reglerna kring försäljningen och har alltid det yttersta ansvaret för att lagstiftningen följs på ditt försäljningsställe. Du får till exempel inte sälja läkemedel till den som är under 18 år och du har en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning. Hantering och exponering måste också ske på rätt sätt.

Egenkontroll

Du måste ha ett skriftligt egenkontrollprogram som beskriver rutinerna kring er försäljning.

På följande sida kan du läsa mer om egenkontroll.