Miljö- och energifrågor

Om du vill göra något, eller tänker göra något, som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa, ska de allmänna hänsynsreglerna följas om inte åtgärden är av försumbar betydelse med hänsyn till balkens mål.

Så står det miljöbalkens andra kapitel. Syftet med reglerna är framför allt att förebygga negativa effekter på och i vår miljö och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska öka.

De allmänna hänsynsreglerna gäller alla. Under denna sida hittar du information om olika miljöfrågor och vad du måste tänka på om du tänker starta en verksamhet som kan vara anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss, se kontaktuppgifter i högerspalten, eller boka in en tid med en av våra miljö- eller hälsoskyddsinspektörer här.